Wystąpienia papieskie

III pielgrzymka do Polski: Przemówienie powitalne na Błoniach, Kraków 10 czerwca 1987 roku

1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witam w imię Jezusa Chrystusa moich rodaków: krakowian i gości na tych samych Błoniach, na których już dwukrotnie dane mi było sprawować Eucharystię podczas moich odwiedzin w Ojczyźnie.

III pielgrzymka do Polski: Słowo do wiernych, Tarnów 10 czerwca 1987 roku

Prawdopodobnie sobie myślicie, co ten papież przyjechał, wyszedł tu na górę, tak stoi i się patrzy. No właśnie, bo ja tu przyjechałem się napatrzeć. Jak się spotkać inaczej? Żeby się spotkać, trzeba się sobie przypatrzeć. Więcej, trzeba się siebie napatrzeć.

III pielgrzymka do Polski: Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa, Kraków 10 czerwca 1987 roku

"Weź nas z sobą". Oczywiście, nie mam dla was biletu lotniczego ani żadnego innego, ale od początku, od '78 roku was z sobą zabrałem i bardzo was z sobą tam mam. I nie ma tam dnia, żebyście nie byli ze mną.

III pielgrzymka do Polski: Przemówienie do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w kościele Świętego Krzyża, Warszawa 13 czerwca 1987 roku

Drodzy Państwo! Czcigodni Bracia i Siostry!

1. Pozwólcie, że nawiążę do fragmentu z Dziejów Apostolskich, do słów: "Trwali [...] w nauce apostołów i [...] w łamaniu chleba i w modlitwie" (Dz 2, 42). "Trwali..."

III pielgrzymka do Polski: Przemówienie do przedstawicieli świata nauki i kultury zgromadzonych w katedrze, Łódź 13 czerwca 1987 roku

Nie było tu przewidziane moje słowo. Nie jest w programie. Może nawet w ten sposób napytam sobie kłopotów z organizatorami mojego pobytu. Oczywiście przede wszystkim od strony kościelnej. Ale trudno mi nie powiedzieć przynajmniej kilku słów.

III pielgrzymka do Polski: Przemówienie do włókniarek z Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Uniontex”, Łódź 13 czerwca 1987 roku

Drogie Siostry i Bracia, Rodacy,

1. "Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich" (z liturgii Mszy św.).

III pielgrzymka do Polski: Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa 14 czerwca 1987 roku

1. W ostatnim dniu Kongresu Eucharystycznego w Polsce pragnę zwrócić się do całego Episkopatu, do prymasa Polski jako przewodniczącego Konferencji, kardynałów, arcybiskupów i biskupów - z podziękowaniem.

Strony

X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Fatal error: Declaration of RulesRuleUI::form(&$form, &$form_state, $options = Array) must be compatible with RulesActionContainerUI::form(&$form, &$form_state, $options = Array, $iterator = NULL) in /home/idmjp2s/domains/santojp2.pl/wiki/modules/rules/ui/ui.plugins.inc on line 80