Wystąpienia papieskie

I pielgrzymka do Polski: Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie, Warszawa 2 czerwca 1979 roku

Szanowny Panie Profesorze, Przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

I pielgrzymka do Polski: Przemówienie do księży i wiernych archidiecezji warszawskiej zgromadzonych w katedrze, Warszawa 2 czerwca 1979 roku

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

1. Witam u progu mojej pielgrzymki po Polsce Kościół warszawski zgromadzony w jego katedrze: witam stolicę i archidiecezję.

I pielgrzymka do Polski: Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, Gniezno 3 czerwca 1979 roku

1. Dobrze, Moi Drodzy! Przyjmuję zamówienie społeczne. Widać, że się rozumiemy od pierwszego słowa. Skoro jestem w tym kraju, trzeba mówić językiem tego kraju.

I pielgrzymka do Polski: Słowo do wiernych zgromadzonych na Wzgórzu Lecha, Gniezno 3 czerwca 1979 roku

Ksiądz Prymas powiedział mi: ,,Wczoraj dostałem depeszę z Paryża: «Urodziłam córeczkę». Kobiety polskie, Ojcze Święty, zawsze są wierne Kościołowi, nawet wtedy, gdy rodzą". Pragnę Księdzu Prymasowi podziękować za jego słowo. Pragnę to słowo osadzić w słowie samego Pana Jezusa.

I pielgrzymka do Polski: Apel Jasnogórski, Częstochowa 4 czerwca 1979 roku

Moi drodzy Bracia i Siostry!

Jasnogórscy Pielgrzymi!

Strony

X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.