Przemówienia

VII pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z Rektorami wyższych uczelni, Toruń 7 czerwca 1999 roku

Drodzy i Szanowni Panie i Panowie,

Rektorzy, Dziekani, Profesorowie — Pracownicy nauki polskiej!

VII pielgrzymka do Polski: Przemówienie podczas uroczystości poświęcenia bazyliki Matki Bożej pw. Najświętszej Maryi Panny, Licheń 7 czerwca 1999 roku

1. "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" (Łk 1, 45).

VII pielgrzymka do Polski: Pozdrowienie skierowane do wiernych na zakończenie Mszy Świętej, Ełk 8 czerwca 1999 roku

Raduje serce widok tego wielkiego zgromadzenia eucharystycznego, które trwa tutaj od dwóch godzin w promieniach czerwcowego słońca. Dziękuję za obecność wszystkim. Dziękuję księżom biskupom polskim i bardzo nam drogim gościom z Białorusi, Rosji, Niemiec.

VII pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone podczas nabożeństwa ekumenicznego, Drohiczyn 10 czerwca 1999 roku

1. "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 13, 34).

VII pielgrzymka do Polski: Pozdrowienie skierowane do wiernych na zakończenie Mszy Świętej, Siedlce 10 czerwca 1999 roku

Pragnę podziękować Bogu za tę Eucharystyczną Ofiarę, w której tak wielka rzesza uczestniczyła. Raduję się, że mogłem nawiedzić waszą piękną i gościnną ziemię. Jest to ziemia męczenników podlaskich, błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego.

VII pielgrzymka do Polski: Przemówienie do zgromadzonych w kościele ojców Bazylianów, Warszawa 11 czerwca 1999 roku

Tekst przemówienia wreczonego prowincjałowi Ojców Bazylianów.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Bracia i Siostry!

VII pielgrzymka do Polski: Przemówienie w Parlamencie, Warszawa 11 czerwca 1999 roku

Panie Prezydencie,
Panie Marszałku Sejmu, Pani Marszałek Senatu,
Panie Premierze,
Przedstawiciele Władzy Sądowniczej,
Członkowie Korpusu Dyplomatycznego,
Przedstawiciele Kościołów i Wspólnot wyznaniowych w Polsce,

VII pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone podczas Liturgii Słowa, Zamość 12 czerwca 1999 roku

1. "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" (Łk 1, 45). Na szlaku naszego pielgrzymowania po polskiej ziemi spotykamy się znów z Maryją.

VII pielgrzymka do Polski: Pozdrowienie wygłoszone na zakończenie Mszy św., Sandomierz 12 czerwca 1999 roku

Przed błogosławieństwem końcowym pragnę serdecznie podziękować wszystkim za ich obecność, za uczestniczenie w Najświętszej Ofierze, w tym olbrzymim upale. Pragnę skierować słowo pozdrowienia do uczelni i szkół.

VII pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone podczas Liturgii Słowa, Warszawa-Praga 13 czerwca 1999 roku

1. "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2, 42). Łukasz ewangelista i zarazem autor Dziejów Apostolskich wprowadza nas przez zwięzły opis, który przed chwilą słyszeliśmy, w życie pierwszej wspólnoty jerozolimskiej.

VII pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone podczas modlitwy „Anioł Pański”, Warszawa 13 czerwca 1999 roku

"Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy" (Łk 1, 46–47).

VII pielgrzymka do Polski: Pozdrowienie wygłoszone na zakończenie Mszy Świętej, Łowicz 14 czerwca 1999 roku

Drodzy Bracia i SiostryI Pielgrzymi diecezji łowickiej i diecezji sąsiednich!

Dziękuję wszystkim za tak bardzo liczny udział w dzisiejszej Eucharystii. Opatrzności Bożej dziękujemy za sprzyjająca pogodę.

VII pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z wiernymi, Sosnowiec, 14 czerwca 1999 roku

1. Umiłowani Bracia i Siostry! Dziękuję Bożej Opatrzności, że na szlaku mojego pielgrzymowania po ojczystej ziemi znalazła się młoda diecezja sosnowiecka. Pragnąłem nawiedzić tę ziemię.

VII pielgrzymka do Polski: Przemówienie Papieża wygłoszone przez nuncjusza apostolskiego, Gliwice 15 czerwca 1999 roku

[Przygotowane przemówienie odczytał arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski.]

1. "Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy" (1 J 3, 1).

Strony

X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Fatal error: Declaration of RulesRuleUI::form(&$form, &$form_state, $options = Array) must be compatible with RulesActionContainerUI::form(&$form, &$form_state, $options = Array, $iterator = NULL) in /home/idmjp2s/domains/santojp2.pl/wiki/modules/rules/ui/ui.plugins.inc on line 80