Przemówienia

IV pielgrzymka do Polski: Słowo wygłoszone do parlamentarzystów — inicjatorów ustawy dotyczącej prawnej ochrony dziecka poczętego, Warszawa 8 czerwca 1991 roku

Nie mogę nie wyrazić swojej radości z tego, co w ciągu tego tygodnia widziałem w Polsce. Niewątpliwie widziałem Polskę nową. Trudno mi wchodzić w szczegóły, jest to wrażenie ogólne: widziałem Polskę nową. Dostrzegłem to na wielu miejscach.

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone z okazji poświęcenia nowej siedziby Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 13 sierpnia 1991 roku

Proszę Państwa, boję się, żebym mówiąc wiele - a wiele miałbym do powiedzenia o tym miejscu, bo szmat mojego życia wiąże się właśnie z tym dziedzińcem, z tym gankiem, z tą kaplicą, z tą jadalnią - a zatem boję się, żebym mówiąc wiele, nie powiedział za mało.

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone w Szpitalu Pediatrycznym, Kraków - Prokocim 13 sierpnia 1991 roku

Drogie dzieci, które przebywacie w tym Instytucie, aby powrócić do zdrowia, razem z wami pragnę naprzód pozdrowić Pana Premiera Rzeczypospolitej, dostojnych przedstawicieli prezydenta Stanów Zjednoczonych, którym przewodniczy pan Ed Derwiński, i Kongresu, z panem Fascell na cze

IV pielgrzymka do Polski: Apel Jasnogórski, Częstochowa 14 sierpnia 1991 roku

Drodzy Młodzi Przyjaciele!
W czasie tego czuwania, czuwania modlitewnego, pragnę zwrócić waszą uwagę na trzy słowa, które są naszymi przewodnikami: Jestem - Pamiętam - Czuwam.

Jestem

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie powitalne do uczestników Światowych Dni Młodzieży, Częstochowa 14 sierpnia 1991 roku

1. "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś" (Łk 11, 27).

IV pielgrzymka do Polski: Apel Jasnogórski 15 sierpnia 1991 roku

Pragnę o tej godzinie Apelu Jasnogórskiego raz jeszcze podziękować Pani Jasnogórskiej za to, że zechciała być Gospodynią tego wielkiego spotkania w Kanie Jasnogórskiej dla młodzieży z Europy i z całego świata.

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie do Rady Miasta Częstochowy, 15 sierpnia 1991 roku

Pragnę bardzo podziękować Prezydentowi Miasta i Radzie za to wyróżnienie, które mnie spotyka. Zdaję sobie sprawę z tego, że Częstochowa w życiu naszego narodu, w życiu Kościoła, w życiu Europy, nawet całej ludzkości znaczy wiele, jest to imię szczególne.

IV pielgrzymka do Polski: Akt Zawierzenia młodzieży Matce Bożej, Częstochowa 15 sierpnia 1991 roku

Sub Tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix...

"Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko..."

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie do uczestników Kongresu Teologów Europy Środkowowschodniej, Częstochowa 15 sierpnia 1991 roku

1. "Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna" (Hbr 1, 1-2).

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie pożegnalne na Jasnej Górze, Częstochowa 16 sierpnia 1991 roku

Pragnę pobłogosławić wszystkich: wszystkich obecnych i wszystkich, którzy - nawet nieobecni - są z nami w jakiś sposób zjednoczeni, zespoleni. Pragnę pobłogosławić różańce i inne przedmioty kultu, które z sobą macie i które zabieracie na drogę.

V pielgrzymka do Polski: Rozważanie przed modlitwą „Regina caeli”, Skoczów 22 maja 1995 roku

"Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki" (Ps 118 [117], 1).

V pielgrzymka do Polski: Słowo wygłoszone do mieszkańców Bielska-Białej, Bielsko-Biała 22 maja 1995 roku

"Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!" (Ps 118 [117], 24)

Drodzy Bracia i Siostry - mieszkańcy Bielska-Białej!

V pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone w czasie spotkania z wiernymi Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Skoczów 22 maja 1995 roku

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

VI pielgrzymka do Polski: Przemówienie powitalne na lotnisku, Wrocław - Strachowice 31 maja 1997 roku

Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej,

Drogi Księże Kardynale, metropolito wrocławski,

Strony

X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.