Przemówienia

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone w czasie nawiedzenia prokatedry, Lubaczów 2 czerwca 1991 roku

Czcigodni i drodzy Bracia i Siostry!

Arcybiskupie Marianie - spadkobierco apostolskiego dziedzictwa błogosławionego Jakuba Strzemię!

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone w czasie spotkania z Wojskiem Polskim, Koszalin 2 czerwca 1991 roku

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej,

Panie Ministrze Obrony Narodowej,

Drodzy Żołnierze, Podoficerowie, Oficerowie, Generałowie,

Drogi Biskupie Polowy Wojska Polskiego,

IV pielgrzymka do Polski: Modlitwa "Anioł Pański", Rzeszów 2 czerwca 1991 roku

1. Uroczysta liturgia eucharystyczna przybliżyła się do zakończenia. O tej południowej godzinie połączmy końcowe błogosławieństwo liturgiczne z modlitwą Anioł Pański.

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone podczas nawiedzenia katedry, Przemyśl 2 czerwca 1991 roku

1. "Każdy [...] arcykapłan z ludzi wzięty, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga" (Hbr 5, 1).

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie do wiernych Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego, Przemyśl 2 czerwca roku 1991

Drodzy Bracia i Siostry, uczestnicy tego spotkania w Przemyślu z wierzącymi obrządku bizantyńsko-ukraińskiego,
witam Was serdecznie i pozdrawiam!

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone w czasie nabożeństwa ekumenicznego w prawosławnej katedrze św. Mikołaja, Białystok 5 czerwca 1991 roku

Ekscelencje,

Najdostojniejszy Arcybiskupie Sawo,

Wielce dostojni Biskupi: Szymonie, Jeremiaszu, Adamie i Ablu,

Czcigodni Kapłani i Diakoni, Ojcowie, Bracia i Siostry Zakonnicy,

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów, Włocławek 6 czerwca 1991 roku

1. Cieszę się bardzo i Bogu dziękuję, a także organizatorom i obecnym za to, że na moim pątniczym szlaku znalazła się polska szkoła, polscy nauczyciele i katecheci, polscy pedagodzy.

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone z okazji poświęcenia budynku Wyższego Seminarium Duchownego diecezji warmińskiej, Olsztyn 5 czerwca 1991 roku

Jak widzicie, tym razem nie było żadnej przemowy, tylko była długa rozmowa. Keine Ansprache, nur ein Gespräch. Z wszystkimi po drodze, tak żeby wiedzieć, gdzie wchodzę. Nie tylko wchodzę do budynku, ale wchodzę do wspólnoty, którą tworzą ludzie, różni ludzie.

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie do pielgrzymów litewskich, Łomża 5 czerwca 1991 roku

Drogi Księże Kardynale, Bracia w biskupstwie!
Bracia i Siostry! Umiłowani Litwini!

IV pielgrzymka do Polski: Przemówienie wygłoszone z okazji otwarcia synodu diecezjalnego, Białystok 5 czerwca 1991 roku

Najdrożsi moi Bracia w biskupstwie,
Bracia Kapłani, Alumni, drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Cierpiący i Chorzy,
Wszyscy umiłowani Bracia i Siostry obecni na tym spotkaniu!

IV pielgrzymka do Polski: Słowo wygłoszone w czasie nawiedzenia katedry polowej, Warszawa 8 czerwca 1991 roku

Pragnę w czasie krótkiego pobytu, tego nawiedzenia wyrazić wielką radość z tego, że Wojsko Polskie odzyskało swojego biskupa polowego, i że ten biskup ma w Warszawie swoją katedrę.

Strony

X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Fatal error: Declaration of RulesRuleUI::form(&$form, &$form_state, $options = Array) must be compatible with RulesActionContainerUI::form(&$form, &$form_state, $options = Array, $iterator = NULL) in /home/idmjp2s/domains/santojp2.pl/wiki/modules/rules/ui/ui.plugins.inc on line 80