Podróże zagraniczne

Dominikana, Meksyk, Bahamy 25 I – 1 II 1979

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Umocnienie Kościołów lokalnych, inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II w skali międzynarodowej oraz inauguracja obrad III Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej: „Ewangelizacja Ameryki Łacińskiej dzisiaj i w przyszłości”.

Irlandia, USA 29 IX – 7 X 1979

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Irlandia 29 IX – 1 X Cel pielgrzymki: Umocnienie w wierze chrześcijan w Irlandii. Jubileusz 100-lecia sanktuarium maryjnego w Knock.

Turcja 28 – 30 XI 1979

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Zbliżenie Kościoła katolickiego i Kościołów prawosławnych oraz rozpoczęcie dialogu z islamem. Przewodnią myślą pielgrzymki był temat rozbicia Kościołów oraz dążenie do dialogu i zjednoczenia.

Demokratyczna Republika Konga (dawny Zair), Kongo, Kenia, Ghana, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej 2 – 12 V 1980

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Demokratyczna Republika Konga (dawny Zair) 2 – 6 V i Kongo 5 V Cel pielgrzymki: Jubileusz 100-lecia ewangelizacji Zairu, Ghany oraz spotkanie z wiernymi i umocnienie ich w wierze. Kenia 6 – 8 V Najważniejszym wydarzeniem była Msza św. sprawowana w języku angielskim.

Francja 30 V – 2 VI 1980

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Wizyta w UNESCO. Ekumeniczne spotkanie i dialog z różnymi środowiskami.

 

źródło: www.janpawel2.pl

Brazylia 30 VI – 12 VII 1980

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Inauguracja X Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Jubileusz 25-lecia powstania CELAM – Rady Biskupów Ameryki Łacińskiej.

RFN 15 – 19 XI 1980

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: 700 rocznica śmierci św. Alberta Wielkiego. Ważne wydarzenia: Papież modlił się przy grobie świętego w dominikańskim kościele św. Andrzeja. Spotkał się z Radą Kościoła Ewangelickiego Niemiec oraz z delegacją gminy żydowskiej.

Pakistan, Filipiny, wyspa Guam, Japonia, USA (Alaska) 16 – 26 II 1981

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Pakistan 16 II Cel pielgrzymki: Umocnienie w wierze chrześcijan w Pakistanie. Najważniejsze przesłanie: Podczas dwugodzinnego spotkania z mieszkańcami Karaczi papież podkreślał konieczność podejmowania dialogu między chrześcijanami a muzułmanami.

Nigeria, Benin, Gabon, Gwinea Równikowa 12 – 19 II 1982

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie ze wspólnotą wierzących i umocnienie w wierze jej członków. Nigeria 12 – 17 II Najważniejsze wydarzenia: Podczas Mszy św. w której uczestniczyło 1,5 mln wiernych, papież udzielił sakramentu św.

Portugalia 12 – 15 V 1982

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Podziękowanie Matce Bożej z Fatimy za ocalenie życia podczas zamachu 13 maja 1981 r. Najważniejsze przesłanie: W swych przemówieniach Jan Paweł II często nawiązywał do orędzia z Fatimy i podkreślał ciągłą jego aktualność.

Wielka Brytania 28 V – 2 VI 1982

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Umocnienie w wierze wspólnoty katolickiej w Wielkiej Brytanii. Najważniejsze wydarzenie: Pielgrzymka ta była jedną z najtrudniejszych papieskich pielgrzymek. Wielka Brytania była w stanie wojny z katolicką Argentyną. Po obu stronach były ofiary śmiertelne.

Brazylia i Argentyna 10 – 13 VI 1982

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Brazylia 11 VI Cel pielgrzymki: Podczas postoju technicznego spotkanie z mieszkańcami Brazylii Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II wygłosił przemówienie nawiązując do motywów podróży do Ameryki Południowej.

Szwajcaria 15 VI 1982

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Wizyta w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Pracy Najważniejsze wydarzenie: Pielgrzymkę tę charakteryzował fakt, iż nawiedzane przez papieża były instytucje, a nie jak zazwyczaj kraje, czy miejscowości.

San Marino 29 VIII 1982

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła w San Marino Najważniejsze wydarzenie: Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził tę republikę. Była to zarazem najkrótsza wizyta papieża, gdyż trwała zaledwie pięć godzin.

Hiszpania 31 X – 9 XI 1982

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Zamknięcie roku jubileuszowego, który obchodzony był z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci św. Teresy z Avila Najważniejsze wydarzenie: Pielgrzymi szlak Jana Pawła II prowadził „po śladach wielkich świętych”. Nawiedzenie celi św.

Portugalia, Kostaryka, Nikaragua, Panama, Salwador, Gwatemala, Honduras, Belize, Haiti 2 – 10 III 1983

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Portugalia 2 III Cel pielgrzymki: Podczas technicznego postoju papieskiego samolotu Jan Paweł II spotkał się z mieszkańcami Portugalii.

Francja 14 – 15 VIII 1983

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: „Prywatna pielgrzymka do Lourdes w Roku Jubileuszowym 1950-lecia Odkupienia, w 125. rocznicę objawień Matki Bożej i w 50. rocznicę kanonizacji Bernadetty Soubirous”.

Austria 10 – 13 IX 1983

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: „Udział w XIV Katholikentag Kościoła austriackiego, udział w uroczystościach trzechsetnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej”. Najważniejsze wydarzenia: Udziału w Katholikentag, tematem którego było ”Żyć nadzieją – dawać nadzieję”.

USA (Alaska), Korea Płd., Papua – Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Tajlandia 2 – 12 V 1984

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Pielgrzymka ta była jedną z najdłuższych podróży apostolskich Jana Pawła II. Jej łączna długość wynosiła ok. 38 500 km USA (Alaska) 2 V Cel pielgrzymki: Wizyta na Alasce rozpoczęła pielgrzymkę Jana Pawła II na Daleki Wschód.

Szwajcaria 12 – 17 VI 1984

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: „Spotkanie o charakterze ekumenicznym. Jubileusz 1000-lecia opactwa w Einsiedeln”. Najważniejsze wydarzenie: Papież spotkał się „z zespołem roboczym wszystkich Kościołów chrześcijańskich” oraz z przedstawicielami Kościoła reformowanego.

Kanada 9 – 21 IX 1984

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła lokalnego. Najważniejsze wydarzenie: Pielgrzymka ta była jedną z najdłuższych podróży apostolskich Jana Pawła II. Papież odprawiał Msze św., uczestniczył w dwóch spotkaniach ekumenicznych. Otrzymał nagrodę Fundacji św.

Hiszpania, Dominikana, Puerto Rico 10 – 13 X 1984

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: „Pielgrzymka historycznym szlakiem podróży Krzysztofa Kolumba i pierwszych misjonarzy. Jubileusz 500-lecia odkrycia Ameryki i początków ewangelizacji na tym kontynencie”.

Wenezuela, Ekwador, Peru, Trynidad i Tobago 26 I – 6 II 1985

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Wenezuela 26 – 29 I Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi należącymi do Kościoła w Wenezueli. Najważniejsze wydarzenia: Pielgrzymka ta związana była z przygotowaniem do obchodów 500-lecia ewangelizacji Ameryki. Pierwsza Msza św.

Holandia, Luksemburg, Belgia 11- 21 V 1985

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Holandia 11 – 15 V Cel pielgrzymki: „Głoszenie orędzia ewangelicznego, umocnienie Kościoła lokalnego, pogłębienie dialogu ekumenicznego”. Najważniejsze wydarzenie: Był to pierwszy etap pielgrzymki papieża do krajów Beneluksu.

Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Republika Środkowo-afrykańska, Zair, Kenia, Maroko 8 – 19 VIII 1985

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego oraz umocnienie ich w wierze. Togo 8 – 10 VIII Najważniejsze wydarzenie: Pielgrzymkę tę charakteryzował ekumeniczny i międzyreligijny dialog.

Liechtenstein (przez Szwajcarię) 8 IX 1985

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego oraz umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: W Szwajcarii na lotnisku w Zurychu po krótkiej przerwie Jan Paweł II helikopterem odleciał do Liechtensteinu. Pielgrzymka ta trwała zaledwie kilkanaście godzin.

Indie 1 – 11 II 1986

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: „Udaję się do Indii jako pielgrzym pokoju i jako pasterz, którego zadaniem jest utwierdzanie braci w wierze (por.

Kolumbia, 1 – 8 VII 1986

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Kolumbia 1 – 7 Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze; 400. rocznica poświęcenia wizerunku Matki Bożej Różańcowej w sanktuarium w Chiquinquirá.

Francja 4 – 7 X 1986

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Beatyfikacja o. Antoine’a Chevriera, apostoła ubogich. Udział w obchodach 200. rocznicy urodzin patrona proboszczów, św. Jana Marii Vianney. Ekumeniczne spotkanie w Taizé. Najważniejsze przesłanie: Pielgrzymka prowadziła śladami takich świętych jak o.

Bangladesz, Singapur, Fidżi, Nowa Zelandia, Australia, Seszele 19 XI – 1 XII 1986

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz zachęcenie ich do większego zaangażowania w dialog z innymi religiami.

Urugwaj, Chile, Argentyna 31 III – 12 IV 1987

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Urugwaj 31 III – 1 IV Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz dziękczynienie Bogu za pokojowe rozwiązanie długotrwałego konfliktu terytorialnego między Argentyną a Chile.

RFN 30 IV – 4 V 1987

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Beatyfikacja o. Ruperta Mayera i Edyty Stein, s. Teresy Benedykty od Krzyża. Najważniejsze przesłanie: Wezwanie do dawania świadectwa wierze za przykładem tych błogosławionych osób.

 

USA, Kanada 10 – 21 IX 1987

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

USA 10 – 19 IX Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Temat pielgrzymki: „Jedność w dziele posługiwania”. Papież wziął także udział w obchodach 200. rocznicy uchwalenia Konstytucji USA.

Urugwaj, Boliwia, Peru, Paragwaj 7 – 19 V 1988

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Urugwaj 7 – 9 V Najważniejsze przesłanie: Podczas przemówień Jan Paweł II tłumacząc jakie znaczenie ma religia w życiu społecznym, zachęcał Kościół Urugwaju do zaangażowania się w to życie.

Austria 23- 27 VI 1988

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: Tematem pielgrzymki było: Tak wobec wiary, tak wobec życia.

Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Suazi, Mozambik (przymusowe lądowanie w RPA) 10 – 19 IX 1988

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz niesienie orędzia pokoju. Zimbabwe 10 – 13 IX Najważniejsze przesłanie: Przewodnią myślą papieskich przemówień była obrona godności osoby ludzkiej.

Francja 8 – 11 X 1988

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: „Wizyty w instytucjach europejskich mających swe siedziby w Strasburgu: Radzie Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Trybunale Praw Człowieka”. Szczególnym celem były obchody 2000-lecia założenia Strasburga.

Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi 28 IV – 6 V 1989

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Madagaskar 28 IV – 1 V Cel pielgrzymki: Beatyfikacja Wiktorii Rasoamanarivo. Najważniejsze przesłanie: Podczas pielgrzymki Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą do której skierował słowa o chrześcijańskim życiu oraz odpowiedzialności.

Norwegia, Islandia, Finlandia, Dania, Szwecja 1 – 10 VI 1989

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego w krajach protestanckich oraz pogłębienie ekumenicznego dialogu.

Hiszpania 19 – 21 VIII 1989

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: IV Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostela. Najważniejsze przesłanie: Wygłaszane homilie były dla młodych drogowskazem do postępowania w skomplikowanym, współczesnym świecie.

Korea Płd., Indonezja ( i Timor Wschodni), Mauritius 6 – 16 X 1989

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Korea Płd. 7 – 9 X Cel pielgrzymki: „Uroczystości związane z 44. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym odbywającym się pod hasłem: Chrystus naszym pokojem”.

Republika Zielonego Przylądka, Mali, Gwinea – Bissau, Burkina Faso, Czad 25 I – 1 II 1990

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Republika Zielonego Przylądka 25 – 27 I Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II nawiązując do kilkuwiekowej historii chrześcijaństwa na wyspach ukazał rolę i zadanie Kościoła partykularnego.

Czechosłowacja 21 – 22 IV 1990

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II odwiedził kraj, w którym Kościół katolicki od 1950 r. był z wielką zawziętością prześladowany przez władze komunistyczne.

Meksyk, Curacao 6 – 14 V 1990

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Meksyk 6 – 13 V Cel pielgrzymki: „Przygotowania do obchodów 500-lecia ewangelizacji Ameryki”. Najważniejsze przesłanie: Pielgrzymkę tę Jan Paweł II zainaugurował Mszą św. w bazylice Matki Bożej w Guadalupe. Podczas liturgii dokonał beatyfikacji pięciu Sług Bożych, m. in.

Malta 25 – 27 V 1990

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Pielgrzymka do miejsc związanych z osobą św. Pawła oraz spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: Najważniejszym wydarzeniem była Msza św. w sanktuarium maryjnym Ta’Pinu na wyspie Gozo.

Tanzania, Burundi, Ruanda, Wybrzeże Kości Słoniowej 1 – 10 IX 1990

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze.

Portugalia 10 – 13 V 1991

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Fatima – dziękczynienie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem oraz za ocalenie życia podczas zamachu na Placu św. Piotra w 1981 r. Najważniejsze przesłanie: Papież przybył do Fatimy, aby w 10. rocznicę zamachu na swoje życie podziękować Matce Bożej za dar życia.

Węgry 16 – 20 VIII 1991

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: „Przybyłem tutaj po to, aby umocnić w wierze moich braci i siostry należących do Kościoła, i po to, aby ukazać wszystkim Węgrom chrześcijańską wizję świata (…).

Brazylia 12 – 21 X 1991

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz udział w XII Krajowym Kongresie Eucharystycznym „Eucharystia a ewangelizacja”.

Senegal, Gambia, Gwinea 19 – 26 II 1992

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Senegal 19 – 23 II Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz umocnienie dialogu międzyreligijnego chrześcijanami a muzułmanami.

Angola, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 4 – 10 VI 1992

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Angola 4 – 5 i 7 – 10 VI Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz obchody 500-lecia ewangelizacji Angoli.

Dominikana 9 – 14 X 1992

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Zakończenie obchodów 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej oraz obrady IV Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej, której temat brzmiał: Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska.

Benin, Uganda, Sudan 3 – 10 II 1993

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze.

Albania 25 IV 1993

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz konsekracja czterech nowych biskupów.

Hiszpania 12 – 17 VI 1993

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Zamknięcie 45. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz udział w obchodach 500-lecia ewangelizacji Ameryki. Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II odwiedzał miejsca związane z Krzysztofem Kolumbem i jego wyprawą do Ameryki. Podczas Mszy św.

Jamajka, Meksyk, USA 9 – 16 VIII 1993

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze; obchody 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej.

Litwa, Łotwa, Estonia 4 – 10 IX 1993

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Litwa 4 – 8 IX Cel pielgrzymki: Obchody 600-lecia przyjęcia chrztu przez Litwę oraz pogłębienie dialogu ekumenicznego.

Chorwacja 10 – 11 IX 1994

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Misja pokojowa oraz umocnienie więzi między Chorwacją a Stolicą Apostolską. Obchody 900-lecia erygowania archidiecezji w Zagrzebiu. Najważniejsze przesłanie: Pielgrzymka do Zagrzebia miała być jednym z kilku etapów.

Filipiny, Papua – Nowa Gwinea, Australia, Sri Lanka 11 – 21 I 1995

Filipiny 12 – 16 I Cel pielgrzymki: X Światowy Dzień Młodzieży „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21) oraz obchody 400-lecia ustanowienia pierwszej kościelnej prowincji na Filipinach.

Czechy i nieoficjalna wizyta w Polsce 20 – 22 V 1995

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz kanonizacja bł. Jana Sarkandra i bł. Zdzisławy z Lemberku.

Belgia 3 – 4 VI 1995

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Beatyfikacja o. Damiana De Veustera, apostoła trędowatych. Najważniejsze przesłanie: Papieska wizyta miała miejsce w Uroczystość Zesłania Ducha Św.

Słowacja 30 VI – 3 VII 1995

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Kanonizacja trzech koszyckich męczenników: Melchiora Grodzieckiego, Marka Kruża oraz Stefana Pongrácza. Najważniejsze przesłanie: Była to pierwsza podróż papieża do niepodległej Słowacji. Jan Paweł II odwiedził już słowacką ziemię w 1990 r.

Kamerun, RPA, Kenia 14 – 20 IX 1995

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Przekazanie lokalnym Kościołom w Afryce posynodalnej adhortacji Ecclesia in Africa. Kamerun 14 – 16 IX Najważniejsze przesłanie: W dniach od 10 IV do 8 V 1994 r. w Rzymie obradował Synod Biskupów poświęcony Afryce.

USA 4 – 9 X 1995

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Wizyta w ONZ z okazji 50. rocznicy jej powstania. Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze.

Gwatemala, Nikaragua, Salwador, Wenezuela 5 – 12 II 1996

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Gwatemala 5 – 7 II Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz umocnienie pokoju. Najważniejsze przesłanie: Papież odwiedził narodowe sanktuarium w Esquipulas, gdzie czczony jest od 400 lat wizerunek „Czarnego Chrystusa”.

Tunezja 14 IV 1996

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz pielgrzymka do miejsc związanych z męczeństwem pierwszych chrześcijan. Najważniejsze przesłanie: Chrześcijanie w Tunezji stanowią zaledwie 1 % mieszkańców. 98 % to muzułmanie.

Słowenia 17 – 19 V 1996

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz wsparcie demokratycznych przemian i apel o trwanie przy chrześcijańskich korzeniach.

RFN 21 – 23 VI 1996

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz beatyfikacja ks. Bernarda Lichtenberga i ks. Karola Leisnera. Ważne wydarzenie: Oprócz Mszy św.

Węgry 6 – 7 IX 1996

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze podczas obchodów 1000-lecia założenia benedyktyńskiego opactwa Pannonhalma.

Francja 19 – 23 IX 1996

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze podczas obchodów 1500-lecia chrztu, który przyjął król Chlodwig oraz 1600-lecie śmierci św. Marcina z Tours.

Bośnia i Hercegowina 12 – 13 IV 1997

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego w Sarajewie oraz wręczenie organizacjom charytatywnym Międzynarodowej Nagrody Pokoju im. Jana XXIII. Najważniejsze przesłanie: Podczas pielgrzymki do Chorwacji, która miała miejsce w dniach od 10 do 11 IX 1994 r.

Czechy 25 – 27 IV 1997

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła lokalnego z okazji obchodów 1000-lecia śmierci św. Wojciecha. Najważniejsze przesłanie: W jednej z homilii przybliżając postać św.

Liban 10 – 11 V 1997

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Uroczyste zakończenie Synodu Biskupów, owocem, którego jest posynodalna adhortacja apostolska Nowa nadzieja dla Libanu. Najważniejsze przesłanie: Synod został zwołany przez Jana Pawła II w celu odnowy duchowej i moralnej Libańczyków.

Francja 21 – 24 VIII 1997

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: XII Światowy Dzień Młodzieży oraz beatyfikacja Fryderyka Ozanama, współzałożyciela Konferencji św. Wincentego à Paulo. Najważniejsze przesłanie: Podczas uroczystej Mszy św. w Katedrze Nôtre-Dame papież beatyfikował współzałożyciela Konferencji św.

Brazylia 2 – 6 X 1997

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Obchody II Światowego Spotkania Rodzin w Rio de Janeiro. Najważniejsze przesłanie: W dniach od 1 do 3 X 1997 r. odbył się kongres teologiczno-duszpasterski „Rodzina – dar i zadanie, nadzieja ludzkości”.

Kuba 21 – 25 I 1998

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: W 1998 r. wierni Kościoła katolickiego stanowili 39 % mieszkańców Kuby. Odsetek katolików do momentu dojścia Fidela Castro do władzy wynosił 85%.

Nigeria 21 – 23 III 1998

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze podczas obchodów 100. rocznicy ewangelizacji Nigerii oraz beatyfikacja o. Cypriana Michała Iwene Tansi. Najważniejsze przesłanie: Najważniejszym wydarzeniem była Msza św.

Austria 19 – 21 VI 1998

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz beatyfikacja s. Marii Restytuty Kafka, o. Jakuba Kern i ks. Antoniego Schwartz. Najważniejsze przesłanie: Hasłem pielgrzymki były słowa: „Przyjdź Duchu Stworzycielu”.

Chorwacja 2 – 4 X 1998

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze podczas obchodów 1700-lecia miasta i Kościoła w Splicie oraz beatyfikacja kard. Alojzego Stepinaca. Najważniejsze przesłanie: Przewodnim hasłem były słowa: „Będziecie moimi świadkami”.

Meksyk, USA 22 – 28 I 1999

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Meksyk 22 – 26 I Cel pielgrzymki: „Uroczyste ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in America, będącej owocem obrad Specjalnego Synodu Biskupów poświęconego Ameryce”, który obradował na przełomie listopada i grudnia 1997 r.

Rumunia 7 – 9 V 1999

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz spotkanie z wiernymi Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. Najważniejsze przesłanie: Pielgrzymka ta była wydarzeniem wyjątkowym, gdyż była pierwszą wizytą Następcy św.

Słowenia 19 IX 1999

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz beatyfikacja prekursora ruchu ekumenicznego, bpa Antoniego Marcina Slomška.

Indie, Gruzja 5 – 9 XI 1999

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Indie 5 – 8 XI Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz podpisanie posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia.

Egipt 24 – 26 II 2000

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Najważniejsze przesłanie: „Podróż śladami Mojżesza była pierwszym etapem Pielgrzymki Jubileuszowej (…) odbytej przez Jana Pawła II dla uczczenia dwutysięcznej rocznicy narodzin Jezusa Chrystusa”.

Jordania, Izrael, Autonomia Palestyńska 20 – 26 III 2000

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Jubileuszowa pielgrzymka Jana Pawła II do miejsc związanych z historią zbawienia, wiodła przez Jordanię, Izrael oraz Autonomię Palestyńską.

Portugalia 12 – 13 V 2000

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Beatyfikacja dwojga pastuszków, Franciszka i Hiacynty Marto, którzy byli świadkami objawień Matki Bożej w Cova da Iria.

Grecja, Syria, Malta 4 – 9 V 2001

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Pielgrzymka ta była kontynuacją pielgrzymiego szlaku Jubileuszowego Roku 2000. Podróż szlakami św. Pawła Apostoła, była symbolem wyjścia chrześcijaństwa do wszystkich narodów. Celem tej pielgrzymki było także nawiązanie ekumenicznego dialogu.

Ukraina 23 – 27 VI 2001

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi oraz umocnienie w wierze oraz rozbudzenie ekumenizmu. Najważniejsze przesłanie: Chrześcijaństwo na ziemiach ukraińskich ma ponad 1000 lat. Kijów zaś uważany jest za kolebkę chrześcijaństwa w Europie Wschodniej.

Kazachstan, Armenia 22 – 27 IX 2001

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Kazachstan 22 – 25 IX Cel pielgrzymki: Spotkanie z chrześcijanami i umocnienie ich w wierze. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Miłujcie się wzajemnie”. Najważniejsze przesłanie: Kraj ten zamieszkuje ok. 100 narodów. Jest silnie zróżnicowany etnicznie i religijnie.

Azerbejdżan, Bułgaria 22 – 26 V 2002

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Azerbejdżan 22 – 23 V Cel pielgrzymki: Spotkanie z niewielką wspólnotą Kościoła katolickiego, która liczy niewiele ponad stu wiernych oraz rozwijanie dialogu międzyreligijnego. Najważniejsze przesłanie: Najważniejszym wydarzeniem była Msza św. celebrowana na Placu Sportu.

Kanada, Gwatemala, Meksyk 23 VII – 2 VIII 2002

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Kanada 23 – 29 VII Cel pielgrzymki: Spotkanie z młodzieżą całego świata podczas obchodów XVII Światowego Dnia Młodzieży. Najważniejsze przesłanie: Na spotkanie z Janem Pawłem II do Toronta przybyła młodzież z ponad 170 krajów.

Hiszpania 3 – 4 V 2003

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi i umocnienie ich w wierze oraz kanonizacja pięciorga Hiszpanów. Mottem pielgrzymki były słowa Zmartwychwstałego Chrystusa: „Będziecie moimi świadkami”.

Chorwacja 5 – 9 VI 2003

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła lokalnego w Chorwacji i umocnienie ich w wierze. Beatyfikacja s. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Najważniejsze przesłanie: Wiodącym tematem papieskiej pielgrzymki był apel o pojednanie między różnymi wyznaniami.

Bośnia – Hercegowina 22 VI 2003

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła lokalnego i umocnienie ich w wierze oraz prośba o pojednanie zwaśnionych narodów. Najważniejsze przesłanie: Podczas Mszy św.

Słowacja 11 – 14 IX 2003

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła w Słowacji i umocnienie ich w wierze oraz beatyfikacja dwóch męczenników: greckokatolickiego bpa Wasyla Hopki i s. Zdenki Cecylii Schelingovej ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia od Krzyża św.

Szwajcaria 5 – 6 VI 2004

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z młodymi katolikami Szwajcarii, którzy uczestniczyli w swym pierwszym krajowym zlocie. Hasłem papieskiej pielgrzymki było słowo „Wstań” (Łk 7,14) wypowiedziane przez Jezusa do młodzieńca w Nain.

Francja 14 – 15 VIII 2004

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Obchody 150. rocznicy ogłoszenia przez błogosławionego papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Dogmat ten został ogłoszony bullą „Ineffabilis Deus” z 8 grudnia 1854 r.

Rzym, Watykan, 2 IV 2005 godz. 21:37

Św. Jan Paweł II, fot. Grzegorz Gałązka

Tego dnia, Ojciec Święty Jan Paweł II wyruszył w najważniejszą pielgrzymkę swego życia. Wyruszył w drogę  „do Domu Ojca”.

 

X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Fatal error: Declaration of RulesRuleUI::form(&$form, &$form_state, $options = Array) must be compatible with RulesActionContainerUI::form(&$form, &$form_state, $options = Array, $iterator = NULL) in /home/idmjp2s/domains/santojp2.pl/wiki/modules/rules/ui/ui.plugins.inc on line 80