W służbie życiu ludzkiemu

Jan Paweł II

W służbie życiu ludzkiemu

Przesłanie Jana Pawła II do członków Papieskiej Akademii «Pro Vita»Czcigodni Bracia, szanowni Państwo!

1. Z radością kieruję do was to przesłanie z okazji dnia poświęconego obchodom 10. rocznicy powstania Papieskiej Akademii «Pro Vita». Każdemu z was raz jeszcze dziękuję za specjalistyczną działalność Akademii na rzecz rozpowszechniania «Ewangelii życia»! W sposób szczególny pozdrawiam jej prezesa prof. Juana de Dios Viala Correę oraz wiceprezesa bpa Elia Sgreccię i całe prezydium.

Wraz z wami dziękuję przede wszystkim Panu za tę instytucję, która w opatrznościowy sposób przed 10 już laty dołączyła do innych, ustanowionych po Soborze. Nauczycielskie i duszpasterskie struktury Stolicy Apostolskiej korzystają w pierwszym rzędzie z waszej współpracy w uzyskiwaniu wiedzy i danych, niezbędnych do podejmowania decyzji w kwestiach moralnych związanych z życiem. Dzieje się tak w przypadku Papieskiej Rady ds. Rodziny i Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a także w związku z zapotrzebowaniami sekcji ds. relacji z państwami Sekretariatu Stanu czy Kongregacji Nauki Wiary. Współpraca ta może obejmować również inne dykasterie i urzędy.

2. Z biegiem lat znaczenie Papieskiej Akademii «Pro Vita» staje się coraz bardziej oczywiste. Postęp naukowy w dziedzinie biomedycyny, choć otwiera perspektywy budzące nadzieję na wzrost dobra ludzkości oraz możliwość leczenia ciężkich i dolegliwych chorób, nierzadko rodzi jednak wiele problemów związanych z poszanowaniem ludzkiego życia i godności osoby.

Coraz większa dominacja techniki medycznej nad procesem ludzkiej prokreacji, odkrycia na polu genetyki i biologii molekularnej, zmiany w zakresie terapii ciężko chorych oraz rozpowszechnianie się prądów myślowych inspirowanych przez utylitaryzm i hedonizm — oto czynniki, które mogą prowadzić do błędnych zachowań, jak również do powstawania niesprawiedliwych praw, godzących w godność osoby i nietykalność niewinnego życia.

3. Wasza praca ma ponadto szczególne znaczenie dla intelektualistów, zwłaszcza katolickich, którzy są «powołani do aktywnej obecności w środowiskach kulturotwórczych, w szkołach i uniwersytetach, w ośrodkach badań naukowych i technicznych» (Evangelium vitae, 98). Właśnie dla tego celu została ustanowiona Papieska Akademia «Pro Vita», której zadaniem jest «studiowanie podstawowych problemów medycyny i prawa, mających znaczenie dla promocji i obrony życia, zwłaszcza w ich bezpośrednim powiązaniu z chrześcijańską moralnością i wskazaniami Magisterium, a także szerzenie wiedzy o nich i formacja w tej dziedzinie» (Motu proprio «Vitae mysterium», «L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 4/1994, s. 10).

Jednym słowem, wasza niezwykle odpowiedzialna misja obejmuje tę złożoną rzeczywistość, którą nazywa się dzisiaj «bioetyką». Dziękuję wam za zaangażowanie, z jakim prowadzicie badania nad konkretnymi zagadnieniami o wielkim znaczeniu, oraz za wnoszenie wkładu w rozwój dialogu między badaniami naukowymi a refleksją filozoficzną i teologiczną Magisterium. Należy coraz bardziej uwrażliwiać naukowców, zwłaszcza zajmujących się biomedycyną, na korzyści, jakie wynikają z połączenia naukowego rygoru z wymogami chrześcijańskiej antropologii i etyki.

4. Drodzy bracia i siostry! Niech wasza służba, którą pełnicie już od 10 lat, spotyka się z coraz większym uznaniem i poparciem oraz przyniesie oczekiwane owoce w postaci humanizacji nauk biomedycznych i zacieśnienia relacji między wiarą i badaniami naukowymi.

W tej intencji modlę się za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, aby Bóg nieustannie wspierał Akademię «Pro Vita». Każdego z was zapewniam o pamięci w modlitwie i wszystkim udzielam specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego, obejmując nim waszych współpracowników i bliskich.

Watykan, 17 lutego 2004 r.

Twórczość: 
X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet cheap oil paintings cheap oil paintings online discount oil paintings cheap oil paintings cheap oil paintings online discount oil paintings cheap oil paintings oil paintings for sale discount canvas art prints large canvas art prints oil paintings for sale oil paintings reproductions authentic nfl jerseys supreme outlet online off white shoes off white shoes outlet fjallraven kanken outlet fjallraven backpack sale mcm outlet online oil paintings great big canvas pop canvas art large canvas art prints