Przesłanie z okazji VI Międzynarodowego Spotkania Biskupów i Kapłanów - Przyjaciół Wspólnoty św. Idziego

Jan Paweł II

Ewangelia miłości i ubodzy

Przesłanie Papieża z okazji VI Międzynarodowego Spotkania Biskupów i Kapłanów — Przyjaciół Wspólnoty św. Idziego
Jan Paweł II skierował przesłanie do uczestników odbywającego się w Rzymie VI Międzynarodowego Spotkania Biskupów i Kapłanów — Przyjaciół Wspólnoty św. Idziego. 7 lutego, na zakończenie spotkania, w bazylice św. Jana na Lateranie została odprawiona Msza św., której przewodniczył kard. Camillo Ruini. W przesłaniu Ojciec Święty zachęca wszystkich członków i przyjaciół Wspólnoty, aby nadal troszczyli się o ubogich, którzy «pomagają nam zrozumieć, kim my wszyscy jesteśmy przed Bogiem: żebrakami proszącymi o miłość i zbawienie».

Czcigodny Brat bp Vincenzo Paglia,
ordynariusz diecezji Terni-Narni-Amelia

1. Na zakończenie VI Międzynarodowego Spotkania Biskupów i Kapłanów — Przyjaciół Wspólnoty św. Idziego zwracam się do księdza biskupa i do każdego z uczestników z serdecznym pozdrowieniem. Przybyliście do Rzymu z różnych krajów, aby razem oddawać się refleksjom i modlitwie w klimacie braterstwa, któremu sprzyja obecność zwierzchników innych Kościołów i Wspólnot kościelnych. Wszyscy jesteście związani ze Wspólnotą św. Idziego, stowarzyszeniem, które od 36 lat prowadzi bardzo cenną działalność ewangelizacyjną i charytatywną w Rzymie i w innych miastach Europy, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Jej różnorodna działalność jest szczególnie ważna w tym momencie dziejów, kiedy zdajemy sobie sprawę, że pilnie potrzeba głosić Ewangelię miłości i dawać o niej świadectwo wszystkim narodom, przezwyciężając trudności, przeszkody i brak zrozumienia, które rodzą dziś tak wiele dramatów.

Dlatego też dobrze się stało, że za temat waszej refleksji w tych dniach obraliście «Ewangelię miłości», rozpoznając w niej przesłanie nadziei, które trzeba głosić przede wszystkim ubogim, gdyż wciąż jest ich tak wielu, choć w różnych krajach powszechnie panuje dobrobyt.

2. Mój czcigodny poprzednik, bł. Jan XXIII, który często powtarzał, że Kościół należy do wszystkich, ale w sposób szczególny do ubogich, nawiązywał niejako do ewangelicznego błogosławieństwa: «Błogosławieni [jesteście], ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże» (Łk 6, 20). Królestwo Boże należy do ubogich, którzy — jak twierdzą niektórzy Ojcowie Kościoła — mogą być naszymi obrońcami przed Bogiem. Na przykład św. Grzegorz Wielki, komentując przypowieść o bogaczu i ubogim Łazarzu, tak pisze: «Co dnia możemy znaleźć Łazarza, jeśli go szukamy, i co dnia go napotykamy, nawet jeśli go nie szukamy. Ubodzy pojawiają się przed nami w niestosownej chwili i proszą o coś, oni, którzy będą mogli wstawiać się za nami ostatniego dnia... Zastanówcie się więc, czy stosowną rzeczą jest odmawiać pomocy, zważywszy, że proszą nas o nią nasi potencjalni obrońcy. Nie marnujcie zatem okazji do okazywania miłosierdzia» (Hom. in evangelia, 40, 10; PL 76, 1309).

W Księdze Mądrości Syracha czytamy: «Prośba z ust ubogiego dociera do uszu [Pana], a sąd Jego prędko przychodzi» (21, 5), a Ewangelia mówi jasno, że podczas sądu ostatecznego Pan wszechświata powie do tych, którzy będą po Jego prawej stronie: «byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie» (Mt 25, 35-36).

3. Módlmy się żarliwie o ewangeliczną mądrość, która pozwoli nam zrozumieć tę więź miłości, jaka łączy ubogich z Jezusem i Jego uczniami! W istocie, Boski Mistrz używa słowa «brat» zarówno w odniesieniu do ucznia, jak i do ubogiego, ogarniając ich niejako tą samą miłością. Tak! Dla ucznia Chrystusa ubogi jest bratem, którego ma przyjąć i kochać, a nie kimś obcym, komu poświęca się okazjonalnie trochę czasu i uwagi. Ubodzy są także naszymi «nauczycielami»; pomagają nam zrozumieć, kim my wszyscy jesteśmy przed Bogiem: żebrakami proszącymi o miłość i zbawienie.

Czcigodny bracie, niech Wspólnotę św. Idziego i wszystkich, którzy chcą żyć jej duchem, nadal wyróżnia miłość do ubogich, aby każdy umiał być bliźnim dla potrzebujących i mógł doświadczyć, że prawdziwe są słowa Biblii: «Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu» (Dz 20, 35).

Zapewniając was o mojej modlitwie, proszę Maryję o matczyną opiekę dla każdego z was i udzielam specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego wam wszystkim i tym, których spotykacie w codziennej posłudze duszpasterskiej.

Watykan, 7 lutego 2004 r.

Twórczość: 
X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet cheap oil paintings cheap oil paintings online discount oil paintings cheap oil paintings cheap oil paintings online discount oil paintings cheap oil paintings oil paintings for sale discount canvas art prints large canvas art prints oil paintings for sale oil paintings reproductions authentic nfl jerseys supreme outlet online off white shoes off white shoes outlet fjallraven kanken outlet fjallraven backpack sale mcm outlet online oil paintings great big canvas pop canvas art large canvas art prints