Przesłanie do uczestników konferencji na temat: Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja

Jan Paweł II

Oddajcie wasze talenty na służbę Bogu, bliźniemu i wspólnemu dobru

Przesłanie Papieża do uczestników konferencji na temat: «Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja»
W dniach 5-6 marca odbywała się w Rzymie konferencja na temat: «Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja». Uczestniczyło w niej ok. 80 przedsiębiorców, ekspertów i naukowców z 27 krajów. Nieuczciwość w gospodarce i polityce, przeznaczenie zysków, kulturowe oddziaływanie reklamy i marketingu — to główne tematy poruszone podczas spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę «Iustitia et Pax» oraz Międzynarodowy Związek Katolickich Stowarzyszeń Pracodawców. Jan Paweł II skierował do uczestników konferencji przesłanie, w którym podkreślił, że chrześcijańscy przedsiębiorcy «mają obowiązek łączyć słuszne dążenie do zysku z głęboką troską o rozwijanie solidarności i zwalczanie plagi nędzy, która nadal dotyka tak wielu członków rodziny ludzkiej».

Do mojego czcigodnego Brata
Kard. Renata Raffaele Martina
Przewodniczącego
Papieskiej Rady «Iustitia et Pax»

Z radością przyjąłem wiadomość o odbywającej się w tych dniach konferencji na temat: «Przedsiębiorca. Odpowiedzialność społeczna i globalizacja», której organizatorami są Papieska Rada «Iustitia et Pax» oraz Międzynarodowy Związek Katolickich Stowarzyszeń Pracodawców. Proszę przekazać wszystkim zebranym moje serdeczne pozdrowienia i życzenia.

Ufam, że konferencja będzie dla chrześcijańskich przedsiębiorców źródłem inspiracji oraz odnowionego zapału w ich staraniach, by w świecie biznesu dawać świadectwo o wartościach królestwa Bożego. Ich praca związana jest bowiem z owym zwierzchnictwem i panowaniem nad ziemią, które Bóg powierzył człowiekowi (por. Rdz 1, 26), a znajduje swój szczególny wyraz w rozwijaniu twórczych inicjatyw gospodarczych, mogących przynieść olbrzymie korzyści innym ludziom i podnieść materialny poziom ich życia. Ponieważ «żadna działalność ludzka, nawet w sprawach doczesnych, nie może być wyjęta spod władzy Boga» (Lumen gentium, 36), chrześcijanie, którym powierzono odpowiedzialność za świat biznesu, mają obowiązek łączyć słuszne dążenie do zysku z głębszą troską o rozwijanie solidarności i zwalczanie plagi nędzy, która nadal dotyka tak wielu członków rodziny ludzkiej.

Obecna konferencja odbywa się w okresie, gdy sektor finansowo-handlowy coraz bardziej przekonuje się o potrzebie zdrowej etyki, dzięki której w działalności gospodarczej zachowana zostanie wrażliwość na jej głęboko ludzki i społeczny wymiar. Ponieważ dążenie do zysku nie jest jedynym celem tej działalności, Ewangelia wzywa przedsiębiorców do szanowania godności i twórczych umiejętności swoich pracowników oraz klientów, a także wymogów dobra wspólnego. Gdy chodzi o sferę osobistą, przedsiębiorcy winni rozwijać w sobie takie ważne cnoty, jak «rzetelność, pracowitość, roztropność w podejmowaniu uzasadnionego ryzyka, wiarygodność i wierność w relacjach międzyosobowych, męstwo we wprowadzaniu w życie decyzji trudnych i bolesnych» (Centesimus annus, 32). W świecie, w którym silna jest pokusa konsumpcjonizmu i materializmu, chrześcijańscy przedsiębiorcy winni świadczyć o wyższości «być» nad «mieć».

Spośród istotnych zagadnień etycznych, jakie muszą podjąć obecnie ludzie biznesu, trzeba wymienić problemy związane z wpływem globalnego marketingu i reklamy na kulturę oraz wartości pielęgnowane przez różne państwa i narody. Zdrowa globalizacja, przeprowadzana z poszanowaniem wartości wyznawanych przez poszczególne narody i grupy etniczne, może w znaczący sposób przyczynić się do jedności rodziny ludzkiej oraz wyłonić takie formy współpracy, które miałyby charakter nie tylko gospodarczy, ale także społeczny i kulturowy. Globalizacja musi stać się czymś więcej niż tylko innym terminem na określenie absolutnej relatywizacji wartości oraz ujednolicania różnorakich stylów życia i kultur. Aby tak się stało, przywódcy chrześcijańscy, również w sferze przedsiębiorczości, mają obowiązek świadczenia o wyzwalającej i przemieniającej mocy prawdy chrześcijańskiej, która skłania nas do oddania wszystkich naszych talentów, zdolności intelektualnych, umiejętności przekonywania, a także naszego doświadczenia i pomysłowości na służbę Bogu, bliźniemu i wspólnemu dobru rodziny ludzkiej.

Z taką nadzieją kieruję do uczestników konferencji szczere życzenia — wspierane modlitwą — owocnych obrad, a dla wszystkich biorących w niej udział proszę o Boże błogosławieństwo mądrości, radości i pokoju.

Watykan, 3 marca 2004 r.

Twórczość: 
X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet cheap oil paintings cheap oil paintings online discount oil paintings cheap oil paintings cheap oil paintings online discount oil paintings cheap oil paintings oil paintings for sale discount canvas art prints large canvas art prints oil paintings for sale oil paintings reproductions authentic nfl jerseys supreme outlet online off white shoes off white shoes outlet fjallraven kanken outlet fjallraven backpack sale mcm outlet online oil paintings great big canvas pop canvas art large canvas art prints