11 IV 2004 r. — Orędzie Wielkanocne "Urbi et Orbi"

Zmartwychwstały Pan żyje pośród nas

1. Resurrexit, alleluja!

Zmartwychwstał, alleluja!

To radosne orędzie paschalne,

które rozległo się z mocą

tej nocy podczas Wigilii,

również w tym roku umacnia naszą nadzieję.

"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał" (Łk 24, 5-6).

Tymi słowami Anioł dodaje otuchy niewiastom

przybyłym do grobu.

Te słowa liturgia paschalna powtarza także nam,

ludziom trzeciego tysiąclecia:

Chrystus zmartwychwstał!

Chrystus żyje pośród nas!

Odtąd Jego imię brzmi: "Żyjący",

śmierć nad Nim nie ma już

żadnej władzy (por. Rz 6, 9).

2. Resurrexit! Ty, Odkupicielu człowieka,

powstajesz dziś z grobu zwycięski,

aby również nam,

niepokojonym przez mroki licznych zagrożeń,

ofiarować Twoje życzenie radości i pokoju.

Do Ciebie, o Chryste,

nasze życie i nasz przewodniku,

niech się zwróci każdy,

kogo dręczy pokusa zniechęcenia i rozpaczy,

aby usłyszeć przesłanie nadziei,

która nie zawodzi.

W tym dniu Twego zwycięstwa nad śmiercią,

niech ludzkość odnajdzie

w Tobie, o Panie, odwagę,

aby solidarnie stawić czoło tylu przejawom zła,

które ją dręczy.

Niech znajdzie zwłaszcza siłę,

by przeciwstawić się nieludzkiemu,

niestety coraz bardziej się szerzącemu

zjawisku terroryzmu,

który gardzi życiem i sprawia,

że w codzienność rzesz ludzi

uczciwie pracujących i pragnących pokoju

zakrada się niepokój i niepewność.

Niech Twoja mądrość oświeci ludzi dobrej woli,

którzy słusznie przeciwstawiają się tej pladze.

3. Niech działania instytucji

krajowych i międzynarodowych

przyspieszą pokonywanie obecnych trudności

i ułatwią zdążanie

ku bardziej uporządkowanej i pokojowej

organizacji świata.

Niech utwierdzą się i umocnią

działania odpowiedzialnych

za odpowiednie zaradzenie trwałym konfliktom,

znaczącym krwią niektóre regiony Afryki,

Irak i Ziemię Świętą.

O Ty, pierworodny pośród wielu braci,

spraw, aby wszyscy,

którzy uważają się za dzieci Abrahama,

odkryli na nowo braterstwo,

które ich jednoczy i nakłania,

by szukali możliwości współdziałania i pokoju.

4. Posłuchajcie wszyscy,

którym leży na sercu przyszłość człowieka!

Posłuchajcie ludzie dobrej woli!

Pokusa zemsty

niech ustąpi odwadze przebaczenia;

niech kultura życia i miłości

obróci wniwecz logikę śmierci;

niech powróci ufność,

aby dać wytchnienie narodom.

Jeżeli nasza przyszłość jest jedna,

zadaniem i obowiązkiem wszystkich

jest budować ją

z cierpliwą i przykładną dalekowzrocznością.

5. "Panie, do kogóż pójdziemy?

Ty, który pokonałeś śmierć, jedynie Ty

masz słowa życia wiecznego" (J 6, 68).

Do Ciebie zanosimy z ufnością naszą modlitwę,

prosząc o pocieszenie

dla rodzin tak licznych ofiar przemocy.

Pomóż nam niestrudzenie pracować,

aby nastał świat bardziej sprawiedliwy i solidarny,

któremu Ty dałeś początek zmartwychwstając.

W wypełnianiu tego zadania towarzyszy nam

Ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa

powiedziane od Pana (por. Łk 1, 45).

Błogosławiona jesteś, Maryjo,

milczący świadku Paschy!

Ty, o Matko Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego,

która w godzinie cierpienia i śmierci

zachowałaś płomień nadziei,

naucz i nas,

jak pośród sprzeczności upływającego czasu

stawać się przekonującymi i radosnymi świadkami

wiecznotrwałego orędzia życia i miłości,

jakie niesie światu

zmartwychwstały Odkupiciel.

[Przed udzieleniem Błogosławieństwa Apostolskiego Urbi et Orbi Jan Paweł II powiedział:]

W tym roku tak się szczęśliwie składa, że my, chrześcijanie Wschodu i Zachodu, zgodnie z naszymi kalendarzami obchodzimy Wielkanoc w tym samym dniu. Wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia, a zwłaszcza czcigodnym patriarchom, biskupom i wiernym Kościołów wschodnich.

Modlę się do zmartwychwstałego Pana, abyśmy my, wszycy ochrzczeni, mogli jak najszybciej obchodzić to podstawowe święto naszej wiary co roku w tym samym dniu.

Surrexit Christus. Alleluja!

[Po polsku Ojciec Święty powiedział:]

Niech pamięć o tajemnicy Wielkiej Nocy przynosi moim Rodakom trwały pokój; niech umacnia nadzieję i rozpala braterską miłość. Zmartwychwstały Chrystus niech wszystkim błogosławi!

licencja: 
Copyright
Okres życia: 
Twórczość: 
X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet cheap oil paintings cheap oil paintings online discount oil paintings cheap oil paintings cheap oil paintings online discount oil paintings cheap oil paintings oil paintings for sale discount canvas art prints large canvas art prints oil paintings for sale oil paintings reproductions authentic nfl jerseys supreme outlet online off white shoes off white shoes outlet fjallraven kanken outlet fjallraven backpack sale mcm outlet online oil paintings great big canvas pop canvas art large canvas art prints