Litwa, Łotwa, Estonia 4 – 10 IX 1993

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Litwa 4 – 8 IX Cel pielgrzymki: Obchody 600-lecia przyjęcia chrztu przez Litwę oraz pogłębienie dialogu ekumenicznego. Najważniejsze przesłanie: W przemówieniach papież mówił o doświadczeniach związanych z życiem w komunistycznym państwie, które promowało ateistyczne wychowanie przez co wiara Litwinów poddana została próbie. Jan Paweł II mówił do nich: „Musicie podjąć konfrontację z obojętnością, niezrozumieniem, dążeniem do laicyzacji społeczeństwa, izolacją psychologiczną w społeczeństwie przechodzącym głębokie przemiany”. Największym wydarzeniem była modlitwa przy grobach ofiar, które poległy w walce o wolność Litwy w 1991 r. oraz pielgrzymka na Górę Krzyży niedaleko Szawli. Góra ta jest „symbolem Drogi Krzyżowej, jaką przeszedł naród Litewski”. Modlitwa odmówiona po litewsku i po polsku na cmentarzu na Antokolu była wezwaniem w imię miłości do przebaczenia, pojednania i odrzucenia chęci odwetu. „Człowiek jest słaby, kiedy staje się ofiarą, ale może być jeszcze słabszy, kiedy staje się oprawcą. Człowiek jest słaby, ale ten słaby człowiek może być mocny w Krzyżu Chrystusa, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu”. Łotwa 8 – 10 IX Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze m. in. poprzez przywrócenie kultu św. Meinharda; pogłębienie dialogu między chrześcijanami. Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II przybył na Łotwę, aby umocnić odradzający się Kościół po okresie komunizmu. Papież nawiedził najbardziej znane łotewskie sanktuarium w Agłonie. W przemówieniach wzywał do przebaczenia win i pojednania. Estonia 10 IX Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz pogłębienie dialogu ekumenicznego. Najważniejsze przesłanie: Papież wyraził wdzięczność Bogu za odzyskanie niepodległości, dokonujące się demokratyczne przemiany oraz za wolność religijną. Papież wziął udział w ekumenicznym nabożeństwie w kościele luterańskim. Najważniejszym wydarzeniem tej wizyty była Msza św. w Tallinie, podczas której Jan Paweł II mówił o miłości chrześcijańskiej i wypływającej z niej otwartości na drugiego człowieka. Podsumowując pielgrzymkę do nadbałtyckich krajów Jan Paweł II powiedział, iż pamiętając tragiczną historię ostatniego stulecia, należy modlić się o to, aby małe państwa nie zostały już nigdy zniewolone lękiem przed ich większymi sąsiadami, którzy powinni być gwarantami poszanowania praw.

 

źródło: www.janpawel2.pl

Okres życia: 
Inne kategorie: 
X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet cheap oil paintings cheap oil paintings online discount oil paintings cheap oil paintings cheap oil paintings online discount oil paintings cheap oil paintings oil paintings for sale discount canvas art prints large canvas art prints oil paintings for sale oil paintings reproductions authentic nfl jerseys supreme outlet online off white shoes off white shoes outlet fjallraven kanken outlet fjallraven backpack sale mcm outlet online oil paintings great big canvas pop canvas art large canvas art prints