Norwegia, Islandia, Finlandia, Dania, Szwecja 1 – 10 VI 1989

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego w krajach protestanckich oraz pogłębienie ekumenicznego dialogu. Norwegia 1 – 3 VI Najważniejsze przesłanie: Podczas przemówień Jan Paweł II mówił o potrzebie refleksji nad przyszłością chrześcijaństwa obciążonego podziałami. Papież podkreślił, iż każdy wezwany jest do przekształcania świata i czynienia dobra. Zadaniem dzisiejszego Kościoła jest pomaganie człowiekowi w przezwyciężaniu własnych ograniczeń oraz udzielanie odpowiedzi na najbardziej nękające go pytania. Jan Paweł II wielokrotnie spotkał się z protestantami. Na spotkaniu w Trondheim, siedmiu luterańskich biskupów odmówiło wzięcia udziału. Papież wówczas mówił o otwarciu człowieka na doświadczenie Boga, które to otwarcie łączy wszystkie kościoły chrześcijańskie. Papież podkreślał, iż współczesny chrześcijanin musi walczyć „o zachowanie kulturowej tożsamości Europy, u której podstaw leży chrześcijaństwo”. Islandia 3 VI Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II podczas wizyty w Islandii zaapelował do wszystkich chrześcijan, aby ewangeliczne orędzie Jezusa uczynili siłą narodu i zaspokoili „tęsknotę za tym, co prawdziwe i dobre, co warte ludzkiego życia i wiecznego powołania”. Finlandia 4 – 6 VI Najważniejsze przesłanie: Podczas ekumenicznego spotkania Jan Paweł II nawiązał do modlitwy Pana Jezusa o jedność Jego wyznawców. Papież podkreślił, iż aby wypełnić wolę Pana należy powoli usuwać wszelkie przeszkody na drodze do jedności. Dania 6 – 8 VI Najważniejsze przesłanie: Papież odwiedził średniowieczną katedrę w Roskilde gdzie uczestniczył w nabożeństwie. Wyjątkowo nie wygłosił tutaj przemówienia, gdyż niektórzy luterańscy biskupi nie wyrazili zgody, aby w ich katedrze przemawiał Jan Paweł II. Podczas kolejnych spotkań papież wyraził nadzieję, iż jego wizyta przyczyni się do usunięcia istniejących barier między Kościołem katolickim i protestanckim. Papież przywołał słowa z 1980 r. wygłoszone podczas pielgrzymki do Niemiec: „Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich (Rz 14,13). Chciejmy jednak, jedni i drudzy, uznać naszą winę. Jeśli chodzi o łaskę jedności – także „wszyscy zgrzeszyli”. Musimy to dostrzec i powiedzieć z całą powagą oraz wyciągnąć z tego konsekwencje dla siebie”. Szwecja 8 – 10 VI Najważniejsze przesłanie: Najważniejszym momentem była wizyta na Uniwersytecie w Uppsali. Papież spotkał się tam z przedstawicielami wszystkich szwedzkich uczelni. Papież w przemówieniu mówił o godności człowieka, jako o podstawowej wartości naszej cywilizacji. Mówił o potrzebie nowego chrześcijańskiego humanizmu i wykształcenia w dziedzinie nauk humanistycznych. Przywołując postać Paoula Wallenberga, Szweda, który wielu Żydów uratował od śmierci w obozach koncentracyjnych, podkreślał, iż godność można ochronić tylko i wyłącznie uznając jej nietykalność od chwili poczęcia aż do śmierci. „Osoby ludzkiej nie można redukować do statusu środka lub narzędzia w rękach innych ludzi. Społeczeństwo istnieje po to, aby dbać o bezpieczeństwo i godność osoby ludzkiej. Podstawowym prawem, jakiego musi ono bronić, jest zatem prawo do życia. Żadnej osoby ludzkiej, ani w łonie matki, ani w końcowym etapie życia, nie wolno zniszczyć po to, aby ułatwić życie innym. Każdego człowieka trzeba traktować jako ostateczny cel sam w sobie”.

 

źródło: www.janpawel2.pl

Okres życia: 
Inne kategorie: 
X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet off white shoes outlet Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online supreme outlet online stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet cheap oil paintings cheap oil paintings online discount oil paintings cheap oil paintings cheap oil paintings online discount oil paintings cheap oil paintings oil paintings for sale discount canvas art prints large canvas art prints oil paintings for sale oil paintings reproductions authentic nfl jerseys supreme outlet online off white shoes off white shoes outlet fjallraven kanken outlet fjallraven backpack sale mcm outlet online oil paintings great big canvas pop canvas art large canvas art prints