Dokumenty

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTIFIDELES LAICI

Jan Paweł II
POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTIFIDELES LAICI

ENCYKLIKA SOLLICITUDO REI SOCIALIS

Jan Paweł II

ENCYKLIKA SOLLICITUDO REI SOCIALIS

ADHORTACJA APOSTOLSKA REDEMPTORIS CUSTOS

Jan Paweł II

ADHORTACJA APOSTOLSKA
REDEMPTORIS CUSTOS

 

 

ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO

Jan Paweł II
ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO
O stałej aktualności posłania misyjnego

 

Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki,
Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!

ENCYKLIKA CENTESIMUS ANNUS

Jan Paweł II
ENCYKLIKA CENTESIMUS ANNUS

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA PASTORES DABO VOBIS

Jan Paweł II

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA
PASTORES DABO VOBIS

 

Do biskupów, do duchowieństwa i wiernych

ENCYKLIKA VERITATIS SPLENDOR

Jan Paweł II
ENCYKLIKA VERITATIS SPLENDOR

Do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego

o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła

ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE

Jan Paweł II

ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE

 

ENCYKLIKA UT UNUM SINT

Jan Paweł II

ENCYKLIKA UT UNUM SINT

O działalności ekumenicznej

 

 

 

Spis rozdziałów:

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN AFRICA

Jan Paweł II

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN AFRICA

O Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000

 

Strony

X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.